2009/Nov/21

ฉันบอกเธอกี่พันครั้งแล้วว่าอย่าไป
บอกเธอในใจ

อย่าไป อย่าไป
   อย่าไป อย่าไป
      อย่าไป อย่าไป

         อย่าไป อย่าไป


ห้ามเธอเท่าไหร่เธอก็ไม่ฟัง

  

 

ไม่มีคำบอกลา

Comment

Comment:

Tweet


เอิ่ม เหมือนยิ่งห้ามยิ่งยุค่ะ